Tavleskolen Modul 1 og 2 er et opplæringsprogram som inneholder informasjon om tavlemontøryrket, tavlemarkedet og tavleprodusentenes rolle, i tillegg til aktuelle faglige, praktiske og teoretiske temaer som er viktige for utdanning av tavlemontøren som selvstendig elektrofagarbeider. Siden tavlefaget er et regelstyrt elektrofag, har kurset sterkt fokus på forskrifter og normer som til enhver tid skal ligge til grunn i tavlemontørens daglige arbeid og for tavler som produseres, repareres eller vedlikeholdes.

Kurset er delt i to moduler og hver av kursmodulene går over to dager.

Tavleskolen annonseres for gjennomføring på tre alternative måter:

  • Bedriftsinternt kurs (maks 15 deltakere)
  • Åpent kurs på sentralt kurssted
  • NETTKURS
Boka Tavlemontren

 

Innhold
Tavleskolen bygger på læreboka «Tavlemontøren» som har innhold og omfang i samsvar med kompetansebeskrivelse og spesifikasjon av kunnskap og ferdigheter for en selvstendig tavlemontør. Kurset bidrar også til å gi tavlemontøren nødvendig helhetsforståelse samt kjennskap til, og forståelse for, tilstøtende fagområder innen elektroinstallasjon og automasjon.

Læreboka «Tavlemontøren" er gitt ut på Elforlaget i samarbeid med Tavleforeningen.

Den er også tilgjengelig i en NETTUTGAVE med ett års lisens, og som i tillegg inneholder nyttige animasjoner og instruksjonsfilmer.
Boka finnes også i elektronisk utgave som Brettbok (pdf). 

Målgruppe
Tavleskolen er et opplæringstilbud som hovedsakelig er beregnet for Vg3-opplæring i bedrift eller i skole. Kursene er i tillegg godt egnet for praksiskandidater som vil ta fagprøven som privatist etter minimum fem års praksis. Tavleskolen anbefales også til kompetanseutvikling og oppfrisking av kunnskap for etablerte tavlemontører eller hjelpearbeidere med praksis innen tavleproduksjon.

 

TAVLESKOLEN
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.