Tavleforeningen har inngått samarbeid med NELFO om kurs som er relevante for tavlefabrikanter og øvrige medlemmer. Samarbeidet omfatter kurs i FSE og FEBDOK og Tavleforeningens medlemmer deltar til samme pris som NELFOs medlemmer.

FSE-nettkurs

FSE, forskrift om sikkerhet i og drift av elektriske anlegg, skal sikre at alt personell som arbeider på elektriske anlegg får opplæring som sikrer at dette kan utføres uten fare for liv og helse. Slik opplæring skal utføres min. hver 12. mnd. Jf. FSE §7.

Tavlefabrikanter har et generelt ansvar for å dokumentere at personell har nødvendige opplæring og kvalifikasjoner for virksomheten som bedrives. Personell som tester eller utfører annet arbeid på spenningssatte tavler, skal ha særskilt opplæring for dette

Tavlefabrikanter skal derfor ivareta sikkerheten for personell som tester og arbeider på elektriske tavler ved å gi årlig opplæring i relevante deler av FSE-forskriften.

Kurset kan gjennomføres på nettbrett og/eller PC og kommer på norsk og engelsk. Du skriver selv ut kursbevis.

Innhold

  • Ansvarsforhold
  • Risikovurdering
  • Valg av arbeidsmetode
  • Bruk av verneutstyr

Mer informasjon og bestilling her
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.