Norsk Eltavleforening ble stiftet februar 1999.

Tavleforeningen samler bransjen og opptrer som en uhildet, seriøs og kontaktskapende instans som har ressurspersoner med en faglig og stor kontaktflate. En samarbeidsparter å stole på!

Bransjen
Tavleforeningen er den ledende og samlende faglige bransjeforeningen for produsenter, leverandører, rådgivere og andre aktører innen prosjektering, bygging og bruk av lavspenningsttavler.

Informasjon
Som medlem av Tavleforeningen vil du få tilgang til mye nytting og verdifull informasjon om bransjen, faget og de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Kompetanse
Kunnskap og informasjonsformidling i form av kurs, seminarer, møter, informasjonsskriv etc., vil bidra til å øke egen fagkompetanse og forsterke den faglige tryggheten.

Målgrupper:

 • Firmaer som har bygging av lavspenningstavler som sitt forretningsområde
 • Utstyrsleverandører
 • Rådgivende ingeniører
 • Brukere
 • Myndigheter
 • Testlabratorium, forskning og utdanning
 • Interesseorganisasjoner
 • Tillsynsbedrifter
 • Videregående skoler
 • Opplæringskontor

Satsningsområder:

 • Økt medlemsmasse
 • Oppdatert hjemmeside
 • Tavleskolen - Modul 1 Grunnkurs
 • Utvikling av Tavleskolen - Modul 2 Fagkurs
 • Rekruttering til tavlemontøryrket
 • Formalisering av kompetansekrav for tavlevirksomheter og tavlemontører

Last ned presentasjon av Tavleforeningen

TAVLEBRANSJEN ER I UTVIKLING OG VEKST OG MÅ SELV TA SITT ANSVAR FOR REKRUTTERING TIL TAVLEMONTØRFAGET

Som et ledd i Tavleforeningens informasjonsarbeid og et viktig tiltak for økt rekruttering har foreningen nå utarbeidet en egen brosjyre. Målet er å sette fokus på tavlemontørfaget blant de andre elenergi- og automatiseringsfagene for å tydeliggjøre også denne valgmuligheten for studerende ungdom.
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.