TAVLESJEKKEN - Sjekkliste for tilstandskontroll av elektrotavler

Sjekklisten «Tavlesjekken» er ment som et hjelpemiddel for tilstandskontroll av installerte elektrotavler. En tilstandskontroll av tavler har til formål å utarbeide en statusrapport for tavlenes driftssikkerhet og sikkerhetsnivå rettet mot brann- og personbeskyttelse, samt å ivareta at tavlen er egnet for det formål og de installasjonskriteriene den er installert under. Sjekklisten er i tillegg godt egnet en dokumentert risiko- tilstandsvurdering før tavler utvides eller ombygges (ref. krav i NEK 400 kap. 8.810) Bakgrunnen for vurderingen bygger for øvrig på gjeldende forskrifter og normer (som FEL, FEU, NEK 400, NEK 439 o.a.).

Det finnes allerede tilsvarende kontrollprosedyrer for den øvrige installasjonen, men disse har ikke tilstrekkelig fokus på tavlen med fokus på NEK 439. Tavlesjekken anbefales derfor tom et supplerende hjelpemiddel for personell som utfører el-kontroll av elektriske anlegg.

Det anses som nødvendig med inngående kunnskap om, og erfaring med el-tavler samt en ikke ubetydelig generell elektrokompetanse for å utføre sjekken.
Tilstandskontrollen er utelukkende ment som en kontroll av tavler/fordelinger med påfølgende rapport til byggherre/eier, og er ikke en service der feil og mangler blir rettet på stedet.

Sjekklisten er hovedsakelig bygget opp med tanke på hoved- og fordelingstavler, men lar seg også benytte på for eksempel styretavler. Vær imidlertid oppmerksom på at tavler som eksempelvis er laget for maskinstyring også kommer inn under andre direktiv bl.a. maskindirektivet. Verken kursets innhold eller sjekklisten tar spesielt høyde for dette.

Som hovedgrunnlag bygger sikkerhetsvurderingen / sjekklisten på prinsippene i NEK 439 samt vurderingskriterier fra NS3424 og vil derfor passe for tavler / fordelinger med en merkespenning som ikke overstiger 1000VAC ved frekvenser som ikke overstiger 1000Hz, eller 1500VDC.

Som en ekstra veiledning i bruk av sjekklisten og gjennomføring av «Tavlesjekken» har er i tillegg utviklet en Håndbok , Veiledning for bruk av sjekklisten for tilstandskontroll av el-tavler.

ØNSKER DU Å FÅ TILSENDT TAVLESJEKKEN I PDF-FORMAT?

Listen kan bestilles i pdf-format for utskrift ved å sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 


Last ned HÅNDBOK - Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av el-tavler:

pdfHåndbok-Tavlesjekken.pdf
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.