Tavlemontøren

Lærebok Vg3

Tavlefaget har vært underlagt lærlingeordningen siden 1973. Faget har hatt en rivende utvikling, og siden 1999 har Tavleforeningen bidratt til å etablere en selvstendig og anerkjent tavlebransje basert på dokumentert fagkompetanse.

Til tross for et ensrettet fokus på elektrokunnskap og inngående kjennskap til regelverket, har nok opplæring av lærlinger i bedrift vært svært variert og forskjellig. Opplæringskontorene, lærebedriftene og prøvenemdene har på grunn av manglende generelle faglige føringer hatt forskjeller i opplæringens innhold. En viktig grunn til ulikhetene er at faget i alle år har manglet en lærebok for opplæring i bedrift Vg3. I 2018 opprettet Utdanningsdirektoratet en ordning også for smale fag, herunder yrkesfag, som ikke har lærebok og bevilget penger til å utvikle manglende lærebøker.

Elforlaget (Nelfo) fikk oppdraget å utvikle: TAVLEMONTØREN - Lærebok for tavlemontørfaget Vg3

 

I samarbeid med Tavleforeningen ble følgende arbeidsgruppe oppnevnt som forfattere og konsulenter for prosjektet, og som i disse dager er i ferd med å legge siste hånd på verket: Per Rapstad (Aura Electric AS), Kjell Ytterdal (Micro Matric Norge AS), Stein Kristiansen (Kristiansen Automasjon AS) og Hans-Petter Nybakk (Tavleforeningen).

«Tavlemontøren» er en lærebok hovedsakelig beregnet for Vg3 / opplæring i bedrift eller i skole. I tillegg til å være en lærebok for tavlemontører under utdanning er læreboka godt egnet for praksiskandidater som vil ta fagprøven som privatist etter minimum fem års praksis. Boka anbefales også for kompetanseutvikling og oppfrisking av kunnskap for etablerte tavlemontører eller hjelpearbeidere med lang praksis innen tavleproduksjon
«Tavlemontøren» er en etterlengtet lærebok for kompetanseutvikling i tavlebransjen og sikrer nyutdannede tavlemontører en ensartet, faglig ballast og den nødvendige helhetsforståelse som i dag kreves av en selvstendig elektrofagarbeider.


«Tavlemontøren» er høsten 2019 gitt ut på elforlaget

I tillegg til en godt illustrert bok-utgave i A4 format er boka også tilgjengelig som nettutgave som byr på en ekstra dimensjon gjennom beskrivende filmer og illustrerende animasjoner. Denne ligger på www.elbok.no.
Boka tilbys også gjennom BrettBoka (brettboka.no) som en pdf-løsning.
Link for bestilling (søk Tavlemontøren)24.10.2019
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.