Tavleforeningen har inngått samarbeid med NELFO om kurs som er relevante for tavlefabrikanter og øvrige medlemmer. Samarbeidet omfatter kurs i FSE og FEBDOK og Tavleforeningens medlemmer deltar til samme pris som NELFOs medlemmer.

FEBDOK

Prosjektering av tavler omfatter også et ansvar for at tavlen inneholder tilstrekkelig beskyttelse mot feil i eller utenfor tavlen. Vern skal dimensjoneres riktig med hensyn til de aktuelle nettforhold, kabeltverrsnitt og kabellengder samtidig som nødvendig selektivitet og backup/kaskade for vern skal ivaretas.

Som prosjekterende tavlefabrikant kan du ha stor nytte av FEBDOK for dette formålet.

Innehold

  • Sikkerhetsforståelse og forståelse for regelverk og NEK 400
  • Beregning av kortslutningsstrømmer og feilstrømmer                                     
  • Riktig dimensjonering av kabler, skinner og vern i henhold til gjeldene forskrifter og normer

I kurset inngår også vurdering av selektivitet, kontroll av vernets bryteevne, backup-beskyttelse og utkoblingstider for vern. Alle ulike typer dokumentasjon som kan skrives ut blir vist og forklart.

To typer kurs: FEBDOK grunnleggende (3 dager) og FEBDOK videregående (2 dager)

Informasjon og påmelding her
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.