Du kan elektro og automatisering, men tavlefaget er noe mer.

Tavlene er en viktig del av en elektrisk installasjon eller en maskin. Tavlebransjen har den nødvendige fagkompetansen, kjenner til regelverket og produserer tavler i samsvar med gjeldende standarder.
Tavlekompetanse er imidlertid nødvendig og påkrevd også for andre aktører som bygger, vedlikeholder og renoverer fordelingstavler eller styretavler. Tavler som ikke er utformet og dokumentert i samsvarer med gjeldende standarder, kan være en kilde til feil med uoversiktlige konsekvenser, fra irriterende driftsforstyrrelser til personskade og anleggsødeleggelser.
Tavler er alltid et elektrisk utstyr som i seg selv må utføres med nødvendig ytelse og tåleevne og med tilstrekkelige egenskaper både for beskyttelse, koblinger og løpende drift.
Tavlekompetanse er nødvendig for alle som utfører og tar ansvar for produksjon, ombygging, utvidelser og vedlikehold av tavler.

Tavleforeningen fremstår som en kompetanseressurs innen tavlefaget og er en nyttig kilde til spesialisert fagkompetanse for mange målgrupper. 
 
Fra vårt kursprogram kan nevnes:
 • Tavlestandarden NEK 439
 • Verifikasjon og dokumentasjon av tavler
 • Tilsyn og vurdering av tavler
 • Lysbuebeskyttelse i tavler
 • Maskinens elektriske utrustning
 • UL for tavleproduksjon
 • UPS-teknologi
 • Montørkurs for viderekomne (Samling av nyttige temaer)
 
I tillegg annonseres regelmessig korte temakurs på nett, for eksempel:
 • Vedlikehold av tavler
 • Innvendige skiller i tavler (Form)
 • Tavler i Ex-områder
 • Tavleløsninger ved flere strømkilder
 • Kvalifikasjonskrav for arbeid i installerte tavler
 
Tavleforeningen tilbyr også et grunnleggende utdanningsprogram for lærlinger og tavlemontører: 
 
Tavleskolen Modul 1 og 2 er et opplæringsprogram som inneholder informasjon om tavlemontøryrket, tavlemarkedet og tavleprodusentenes rolle, i tillegg til aktuelle faglige, praktiske og teoretiske temaer som er viktige for utdanning av tavlemontøren som selvstendig elektrofagarbeider. Siden tavlefaget er et regelstyrt elektrofag, har kurset sterkt fokus på forskrifter og standarder som til enhver tid skal ligge til grunn i tavlemontørens daglige arbeid og for tavler som produseres, repareres eller vedlikeholdes.
Kurset er delt i to moduler og hver av kursmodulene går over to dager.
 
Benytt høsten 2023 til å øse av Tavleforeningens kompetanskilde for styrking av nødvendig tavleteknisk spesialkompetanse. 
 
Les mer om medlemskap og meld deg inn her
 
 
20.06.2023
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN

 
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.