På vegne av tavlebransjen tar Tavleforeningen initiativ til å definere kvalifikasjonskrav for egen bransje og etablering av en verifikasjonsordning i samarbeid med Norsk Sertifisering.

På bildet ser vi Inger Jakobsen, daglig leder i Norsk Sertifisering, fortelle om verifikasjonsordningen og deres arbeide på Tavleforum desember 2023.

 

I mangel av forskriftsbelagte kvalifikasjonskrav ønsker tavlebransjen å bekrefte sin seriøsitet ved å synliggjøre sine kvalifikasjoner og lovlydighet gjennom en verifikasjonsordning i regi av Norsk Sertifisering.
Tavlebransjen fremstår som en selvstendig teknisk entreprenør som leverer, modifiserer og vedlikeholder tavlene som en viktig del av en elektrisk installasjon. Tavleprodusentene er også, med sin spesialiserte fagkompetanse, en kompetanseressurs for sine kunder ved risikovurdering, spesifikasjon og utforming av tavleanlegg.

For at tavleprodusenter skal fremstå som en enhetlig leverandørgruppe med enhetlige kvalifikasjoner, holdninger og tjenestetilbud, har bransjen behov for tillit, og markedene har behov for sikkerhet og trygghet ved valg av tavleleverandører med dokumenterte kvalifikasjoner.

En verifisert tavleprodusent tilfredsstiller markedets forventninger ved dokumenterte faglige kvalifikasjoner. Virksomhetene har styringssystemer og dokumenterte rutiner for tavleproduksjon i samsvar med gjeldene forskrifter og standarder. Ved å samarbeide med en verifisert tavleprodusent kan du forvente at virksomheten har en kvalifisert faglig leder, montører med fagbrev, rutiner for formell verifikasjon av tavlenes samsvar med standarder, i tillegg til seriøse holdninger til HMS og lovlydig forretningsdrift.

For verifikasjonsordningen er det grunnleggende viktig at en nøytral tredjepart kan kontrollere de faglige og administrative krav som stilles til tavleprodusenter. Norsk Sertifisering er en slik nøytral tredjepart, etablert som et sertifiseringsorgan med ulike type kontrolltjenester.
Norsk Sertifisering vil utføre kontrollarbeidet når denne verifikasjonsordningen settes i drift. Virksomheter som registrereres får utstedt et verifikasjonsbevis fra Norsk Sertifisering, og vil kunne benytte verifikasjonsbeviset og en egen logo for synliggjøring i markedet.

Formålet med verifikasjonsordningen er å sikre krav til leverandører av elektrotavler til norske anlegg. Kravene gjelder for norske virksomheter og for utenlandske virksomheter som skal levere tavler i Norge. Rådgivere og innkjøpere kan stilles krav om at elektrotavler skal leveres av verifiserte tavleprodusenter i tråd med denne ordningen.

Verifikasjonsordningen for tavleprodusenter ferdigstilles og iverksettes i løpet av første kvartal 2024.
Tavleforeningen ser frem til at tavlebransjen slutter opp om ordningen og vil, i tillegg til Norsk Sertifisering, bidra med vider kunngjøring, informasjon og markedsføring.

 

17.12.2023

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
Tavleforeningen
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.