Tavlenormen - NEK 439 Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer

Velkommen til digitalt kurs over 2 halve dager - 12. og 14. oktober!

Tavlenormen - NEK 439 Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer

I dette nettkurset vil vi se nærmere på tavlenormens totale omfang og virkeområder, samt normstrukturen og hovedprinsippene i normen.

Tavlenormen NEK 439 inneholder viktige dokumenter for alle som produserer tavler for bygg- industri- eller maskinanlegg og danner basis for all produksjon av lavspenningstavler. Kunnskap om normen er også nødvendig for alle som prosjekterer, beskriver eller bestiller elektrotavler for dedikerte formål. Både NEK 400 og NEK EN 60204 (Maskiners elektriske utrustning) stiller krav om at elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem skal være bygget i henhold til NEK 439.

Foreleser er Hans-Petter Nybakk, faglig leder i Norsk Eltavleforening.

Les mer og meld deg på her!

Comodo SSL