Tavleforum 2022 - et treffsted for bransjen

8. desember på Felix Konferansesenter, Oslo

Tavleforum 2022 - et treffsted for bransjen

Hovedtema på årets Tavleforum er «Nye krav til beskyttelse mot lysbuer i tavler».

Tavleforum har blitt et årlig arrangement med faglig fokus og høy aktualitet. Benytt Tavleforum som et selvfølgelig og lett tilgjengelig ledd i din løpende faglige utvikling! Tavleforum er også en verdifull møteplass for nettverksbygging.

Temaet lysbuesikkerhet har lenge vært et forsømt område i Norge, med unntak av olje- og gass-industrien som i mange år har hatt et strengt regelverk, med klare rutiner og tiltak for å redusere lysbuefarer i tavleanleggene, av hensyn til skadebegrensning og trygghet for personell

NEK 400 setter, i siste utgave, fokus på beskyttelse mot interne lysbuer i tavler. Tavleforum 2022 informerer Tavleforeningen om nye krav til vurdering av beskyttelsestiltak mot interne lysbuefeil i tavler.

Comodo SSL