Tavlebransjen - din kompetansepartner

Tavlebransjen - din kompetansepartner

Tavlebransjen i Norge er ikke underlagt forskriftbelagte kvalifikasjonskrav. Myndighetene stiller ikke formelle krav til faglige kvalifikasjoner for tavleproduksjon, hverken for faglig ansvarlig i virksomheten eller for tavlemontører. Kvalifikasjonsforskriften (FEK) gjelder ikke for arbeid knyttet til produksjon av tavler hos tavleprodusent.

Tavleproduksjon er imidlertid et sterkt regelstyrt fag som krever elektrofaglig kompetanse og inngående kjennskap til flere relevante standarder.
Tavler som leveres til det norske markedet må tilfredsstille sikkerhetskravene i Forskrift om elektrisk utstyr (FEU), og for å tilfredsstille disse kravene, legges tavlestandarden NEK 439 til grunn for planlegging, utførelse og verifikasjon av tavlene.

Utdanning og kompetansenivå

Utdanningsdirektoratet oppdaterte i høst fagplanen for tavlemontørfaget i likhet med alle de øvrige elektrofagene. Fagplanen beskriver yrkesoppgaver og allsidige kompetansemål på et høyt nivå som krever elektroopplæring i videregående skole og to års læretid i godkjent lærebedrift. Læreplanen avspeiler det kompetanseomfanget som også tavlebransjen har behov for i en fremtidig elektrobransje under utvikling.
Utdanningsdirektoratets læreplan for tavlefaget og bransjens kompetansebehov står imidlertid i sterk kontrast til manglende kvalifikasjonskrav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

En bransje som tar ansvar

Tavlebransjen i Norge er en seriøs og ansvarlig sektor i elektrobransjen, som er godt kvalifisert for å bygge tavler som viktige og vitale deler av de elektriske anleggene. Til tross for manglende formelle myndighetskrav, har tavleprodusentene respekt for sitt ansvar, og baserer sin virksomhet på dokumentert fagkompetanse i alle ledd. Faglig ansvarlig har elektrofaglig bakgrunn og selvstendige tavlemontører har fagbrev som tavlemontør eller andre relevante elektrofag.


Kompetansepartner

Tavlebransjens spesialiserte fagkompetanse gjør virksomhetene til viktige og nyttige kompetansepartnere for sine kunder. De gir råd om egnede løsninger og anbefalt spesifikasjon av tavler, om utførelse iht. miljø og ytre påvirkning eller valg av løsning for ekstra beskyttelse og sikkerhet. Leveransene blir fagmessig utført og verifiserbare i samsvar med gjeldende standarder og tilgjengelig informasjon om miljø nettforhold.

Tillit

Tavlebransjens kvalifikasjoner skaper tillit i markedene. Installasjonsbedrifter, automasjonsvirksomheter, maskinbyggere og rådgivere, kan alle finne en kompetansepartner til sine prosjekter. Tavleprodusentene er ofte også det beste valg for service, vedlikehold, utvidelser og ombygging av tavler. Arbeid i installerte tavler krever spesialisert system- og fagkompetanse, men skal iht. kvalifikasjonsforskriften baseres på planlegging og risikovurdering i samarbeid med registrert installatør.


Opplæring til hele elektromiljøet

Tavlekompetanse kan tilegnes som etterutdanning også for andre aktører i elektrobransjen. Tavleforeningen har et bredt kurstilbud som i tillegg til tavlefag og tavlestandarder, omfatter prosjektering og verifikasjon, tilsyn og tilstandskontroll, maskintavler og Tavleskolen som et dedikert for utdanning av tavlemontører.
Tavleforeningen tilbyr også en lang rekke korte tavlerelaterte temakurs med varighet opp til en time som holdes som nettkurs med en rimelig kursavgift.

Tavleforeningen – et fagmiljø for alle med behov og interesser innen tavlefaget

Tavlefaget lærer du hos Tavleforeningen, og med behov og interesse for tavlefaget, vil også et medlemskap i foreningen gi gunstig deltakeravgift og en sikker og nyttig kontakt med et viktig fagmiljø som medlemsfordel.


Velkommen til Tavleforeningen!

25.10.2022
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
.

Comodo SSL