Produksjon av elektriske tavler (sikringsskap) - den ideelle måten å drive arbeidskriminalitet på

Les vår artikkel fra siste AMNYTT om kvalifikasjonskrav i tavlebransjen

Produksjon av elektriske tavler (sikringsskap) - den ideelle måten å drive arbeidskriminalitet på

Norsk Eltavleforening har forgjeves forsøkt å få myndighetene til å stille krav om kompetanse og registreringsplikt for foretak som produserer elektriske tavler. For å sette det på spissen, så er det krav om registreringsplikt for foretak som skal vaske gulvet foran tavlen, men ingen tilsvarende krav for produksjon av tavlen. Siden det mangler slike krav er det lagt vel tilrette for arbeidskriminalitet. Det er vel knapt noen andre områder hvor det er lagt så godt til rette for arbeidskriminalitet som ved tavleproduksjon.

Artikkelen er skrevet av Arve Jonassen, Norsk Eltavleforening.

Les artikkelen her

Comodo SSL