NYTT TEMAHEFTE: Branntekniske tiltak i tavler og tavlerom

Guide for vurdering av tiltak

NYTT TEMAHEFTE: Branntekniske tiltak i tavler og tavlerom
Elektrotavler skal alltid ha en konstruksjon, utførelse og tåleevne som er tilpasset nettforholdene og forventet ytre påvirkning under normal drift. Når uforutsette uhell eller feil inntreffer, som ved lysbuekortslutning internt i tavlen, brann i bygninger eller eksplosjon, er dette påvirkning som kan forårsake store skader, ulemper og kostnader. Skader ved en eventuell brann i tavler er varierende og ofte er det totale skadeomfanget vanskelig
å definere konkret i forkant.

Les dette og flere av våre temahefter her!

Comodo SSL