Hva skjer’a ?

Forskrifter og normer er alltid i en revisjonsprosess, men det tar noen år før nye utgaver foreligger.

Hva skjer’a ?

Nei med tanke på regelverket vårt for tavler, skjer det kanskje ikke så mye for tiden. Forskrifter og normer er alltid i en revisjonsprosess, men det tar noen år før nye utgaver foreligger. Vi opplever videre ytterligere forsinkelse før nye utgaver også foreligger på norsk.

NK121B har i disse dager sendt inn høringssvar på 3.utgave av EN 61439-1 og har nylig også blitt forelagt utkast til neste utgave av 61439-2. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet rundt det endelig omfanget av endringer og tillegg og det er langt frem i tid før endelig utgave blir gitt ut. Tavleforeningen finner det derfor lite formålstjenlig å informere om detaljene allerede nå. 

Men når det gjelder maskintavler skjer det ting nå.

Ny norm NEK EN 60204-1:2018 kommer i ny utgave i høst. Den blir presentert på et langseringsseminar hos NEK 10. oktober 2018. Det er 12 år siden eksisterende utgave ble gitt ut og det meldes om betydelige endringer i den nye. Normen gjelder for alt elektrisk opplegg på maskiner inkludert tavler og annet elektrisk utstyr og seminaret henvender seg til alle som forholder seg til maskinanlegg og er henvist til å følge NEK EN 602014-1.

Vi anbefaler våre medlemmer som produserer maskintavler å melde seg til lanseringsseminaret for å få en introduksjon av den nye normen og en gjennomgang av endringene. Program og påmeldingsskjema finnes på www.NEK.no

 

info

Tavleforeningen vil informere nærmere om endringene i den nye normen så snart vi har tilstrekkelig oversikt senere i høst, bl.a på vårt Tavleforum i desember.
Normkomiteen har også vurdert å opprette en del 8 i EN 61439-serien for maskintavler. Denne planen er imidlertid endret og de generelle tilleggskravene for maskintavler blir trolig integrert i ny utgave av del 2 som gjelder for krafttavler og styretavler.

Tavleforeningen holder deg løpende orientert når viktige ting skjer.
Følg med!

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder