Dokumentasjon av tavler

6-punkts tavledokumentasjon utarbeidet av Tavleforeningen

 

Kvalifikasjonskrav langtbilde 

Tavleforeningen registrerer at det er en del usikkerhet om hvilke krav forskriftene og normene setter til dokumentasjon av elektrotavler. Installatører, industribedrifter, konsulenter og DLE har rettet mange henvendelser til Tavleforeningen for svaret lar seg ikke finne med et enkelt oppslag.

Tavlebransjen har også noe variert praksis med hensyn til hvilke dokumentasjon som leveres med tavler og hvilke opplysninger om tavla som er tilgjengelig i tavler som er installert og satt i drift.
Dette har Tavleforeningen valgt å gjøre noe med. På bakgrunn av overnevnte har Tavleforeningen oppsummert og definert dokumentasjonskravet for tavler. Det er videre utarbeidet en mal for tavledokumentasjon som foreslås tatt i bruk av tavleprodusenter som en bransjestandard. Dokumentasjonspakken bygger på kravene i FEU, NEK 439, og NEK 400-8-810.514.02. og består av 6 punkter:

 1. Kravspesifikasjon
 2. Merkeskilt
 3. Datablad
 4. Kursfortegnelse
 5. Samsvarserklæring
 6. Rutineverifikasjon

Kravspesifikasjon
En kravspesifikasjon er et dokument som avspeiler nødvendige opplysninger om prosjektet og brukerens krav som ønskes ivaretatt ved utførelsen av tavla. Eksempler på dette er nettforhold, kabelforlegning, innvendig seksjonering osv. Tavlenormen NEK 439 Tillegg C inneholder en mal for å identifisere nødvendige elementer som brukeren bør spesifisere. For samme formål har Tavleforeningen utviklet sjekklister i to utførelser: En enkel liste for mindre og mellomstore tavler og en komplett for større og avanserte industritavler.

Merkeskilt
Krav til opplysninger på merkeskilt er beskrevet i NEK 439-1 6.1. I tillegg beskriver NEK 400-8-810.514.02 at tavlas fordelingssystemer og driftsspenninger skal fremgå av merkeskilt.

Datablad
Dette er dokumentpakkens viktigste dokument. NEK 439-1 beskriver at tavlas relevante karakteristiske data skal fremgå av teknisk dokumentasjon. Tavleforeningen har utviklet en mal for et datablad som kan fylles ut med relevante grensesnittkarakteristikker og informasjon om tavla i samsvar med krav i NEK 439-1 6.2.1. Databladet utgjør et a4-ark og er en oversiktlig og rasjonell måte å formidle den informasjon om tavla som normen beskriver.

Kursfortegnelse
Utgående kretsers merkestrøm, Inc, skal fremgå av dokumentasjon i tavlen, ef. NEK 439-1 5.3.2/6.2.1. En utfylt kursfortegnelsen er en rasjonell måte å dokumentere merkestrøm for hver krets. Alternativ måte å dokumentere utgående kretsers merkestrøm, er å legge ved en- eller flerlinje-skjemaer.

Samsvarserklæring
Elektrotavler er elektrisk utstyr og underlagt Forskrift om elektrisk utstyr, FEU. Erklæringen skal bekrefte samsvar med relevante forskrifter og hvilke normer som er lagt til grunn for utførelsen. Krav til erklæringens innhold er beskrevet i FEU § 18 a)-e).

Rutineverifikasjon
Tavlenormen NEK 439 Kap. 11 beskriver obligatoriske punkter i en sluttkontroll som skal utføres på hver tavle. Kontrollen skal utføres under og/eller etter produksjon. Sluttkontrollen er et tiltak for kvalitetssikring som har til hensikt å avdekke eventuelle feil i materialer og faglig utførelse, og å sikre riktig funksjon i den ferdige tavlen. En sjekkliste som inneholder normens sjekkpunkter er en tillitsvekkende dokumentasjon på gjennomført rutineverifikasjon. Sjekklisten er ikke obligatorisk dokumentasjon for enhver tavle, men medleveres hvis det er spesifisert som kundekrav. Tavleforeningen ønsker å stimulere til at tavleprodusenter medlevere dokumentasjon på sluttkontrollen som en del av tavledokumentasjonen som en bransjestandard. 6-punkts tavledokumentasjon inneholder derfor et eksempel på sjekkliste for rutineverifikasjon i samsvar med normen.

6-punkt tavledokumentasjon , WEB-løsning
Minimumskravet til teknisk dokumentasjon og informasjon om tavler er oppsummert i de 6 dokumentene som er beskrevet over. Mange ønsker eget preg på dokumentene og utvikler egne maler for utfylling. Tavleforeningen har i samarbeid med Synmkarion utviklet en web-basert løsning hvor dokumentene genereres etter at data og opplysninger om tavla registreres på en enkel menystyrt måte.

Løsningen kan benyttes på følgende medier:

 • Smarttelefon
 • Nettbrett
 • PC

Løsningen planlegges å være tilgjengelig for medlemmer i løpet av våren 2017.

webløsning

Tavleforeningens meny for elektroniske hjelpemidler er med dette utvidet og består av følgende
3 punkter:

 • Tavlesjekken - Sjekkliste for tilstandskontroll av eldre tavler
 • Kravspesifikasjoner 
  - Enkel for mindre/mellomstore tavler
  - Komplett for større tavler og avanserte industritavler
 • 6-punkts tavledokumentasjon

 

Øvrige dokumentasjonskrav
I tillegg til 6-punkts tavledokumentasjon skal tavleprodusenten fremskaffe følgende dokumentasjoner etter behov i samsvar med NEK 439-1 6.2.2 :

Kretsskjemaer
Kretsskjemaer eller koblingstabeller skal foreligge i alle tavler med mindre kretsene fremgår tydelig av det fysiske arrangement.

Nødvendige instrukser
Etter behov skal tavleprodusenter dokumentere nødvendige instruksjoner for

 • Håndtering / transport
 • Installasjon / Sammenstilling av felt
 • Drift
 • Vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdsinstrukser mangler ofte i installerte tavler, og tavleprodusentene har en noe variert praksis her. Det er viktig at komponentleverandørenes vedlikeholdsinstrukser videreformidles til kunde slik at det kan opprettes en behovsorientert vedlikeholdkalender for tavlen som del av det elektriske anlegget. Eksempler på vedlikehold er rengjøring, momentsjekk, mosjonering av brytere, test av vern-funksjoner og termografering. Et systematisk vedlikehold forlenger tavlens levetid og er helt nødvendig for løpende tillit til tavlens koblings- og beskyttelsesfunksjoner.


Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
Tavleforeningen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Comodo SSL