For å styrke kontakten med skoleverket, tilbyr Tavleforeningen gratis medlemskap til videregående skoler og tekniske fagskoler med undervisning innen elektrofag.

Skoleverket er i stor grad kilden til kvalifisert fagpersonell. Lærlinger til tavlemontørfaget rekrutteres fra VGS Automatisering eller Elenergi og ekom. For best mulig yrkesveiledning og undervisning til jenter så vel som til gutter, er tavlebransjen tjent med at skoleverket er tilstrekkelig informert om faget, utdanningsløpet og opplæringstilbudet for tavlemontører.

For å styrke kontakten med skoleverket, tilbyr Tavleforeningen gratis medlemskap til videregående skoler og tekniske fagskoler med undervisning innen elektrofag.
Kostnadsfritt medlemskap gir aktiv tilgang til tavlebransjens fagmiljø, faglig støtte og support, og medlemspriser for Tavleskolen og foreningens øvrige opplæringstilbud for elever og lærere.

Tavleskolen bygger på læreboka «Tavlemontøren» som har innhold og omfang i samsvar med tavlemontørfagets læreplan og bransjens spesifikasjon av kunnskap og ferdigheter for en selvstendig tavlemontør. Kurset bidrar også til å gi tavlemontøren nødvendig helhetsforståelse og kjennskap samarbeidende fagområder innen elektroinstallasjon og automatisering.

Se også TAVLESKOLEN og KURS OG KONFERANSER

Innemelding her
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.