Tavleskolen er en effektiv kilde til fagkompetanse for tavlemontører

Tavlebransjen er ikke underlagt forskriftsbelagte kvalifikasjonskrav. Tavleprodusentene utøver et regelstyrt fag, og elektrotavler skal tilfredsstille sikkerhetskravene ved samsvar med gjeldende standarder og forskrifter. Markedet har et løpende behov for selvstendige kompetente tavlemontører, med tanke på ansvaret ved levering av pålitelige styring- og fordelingsanlegg til viktig infrastruktur i bygg, anlegg og maskinanlegg.

Læreboka «Tavlemontøren Vg3» inneholder viktige fagtemaer for opplæring i bedrift før det avlegges en fagprøve for tavlemontører. Tavleskolen er basert på innholdet i læreboka og fungerer som et effektivt opplæringsprogram for tavlemontører under utdanning i bedrift. Kursmodulene er også egnet for videreopplæring av hjelpearbeidere eller oppfriskning for etablerte tavlemontører.

Moss Automation AS arrangerte Tavleskolen bedrifts-internt for sin montørstab høsten 2023.

Tor Horpestad

Tor Horpestad
Daglig leder
Moss Automation AS


Deltakerne fikk godt utbytte og har tatt med seg lærdom inn i de daglige gjøremål, sier Tor Horpestad, daglig leder i Moss Automation AS, som i høst lot montører og lærlinger gjennomgå Tavleskolen Modul 1 og 2 som nettkurs hvor samtlige deltok i bedriften møterom.
- Opplæringsprogrammet hadde nyttig innhold som forventet, og vi opplever at et utdanningsprogram styrker fagmiljøet i bedriften.
Tor Horpestad fremhever videre hvilken betydning Tavleskolen har hatt.
-Montøropplæringen løfter fagmiljøet i virksomheten, og er med på å bidra til

  • større bredde i hvilke prosjekter vi kan utføre
  • redusert antall feil og avvik
  • forhåpentlig økt effektivitet

-Siden tavlebransjen ikke er underlagt kvalifikasjonskrav i forskrift, tar vi vårt ansvar for kompetansenivået i egen bedrift, sier Tor Horpestad.

Tavleforeningen oppfordrer medlemsbedriftene til å benytte Tavleskolen for utvikling av fagkompetansen på verkstedgulvet.

 

12.12.2023
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder, Tavleforenigen
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.