Medlemskap

Tavleforeningen er en aktiv og målrettet forening som ønsker å påvirke utviklingen innen el-bransjen. Forening skal ha en medlemsstruktur som gjenspeiler det som er definert som foreningens målgruppe.

Medlemskap i Tavleforeningen kan kun tegnes som bedriftsmedlem og medlemskontingent for 2019 er kr. 7.000,-

Målgruppe:


Tavleforeningen arbeider for å gi medlemmene fordeler utover faglig utvikling og nettverk, ved å utvikle tilbud som er med på øke fagmiljøenes og den enkeltes kompetanse.

MEDLEMSFORDELER