For å være en samlende bransje organisasjon hvor fagfolk treffes, hvor kunnskap formidles og hvor meninger utveksles, har vi etablert faste møteplasser. Her opplever du å være en del av en bransje og får mulighet til læring og til å påvirke tavlebransjen slik du mener den skal være:

  • Faglig forum med årsmøte
    Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hver vår. Årsmøtet med bl.a. valg av styrerepresentanter arrangeres som en innledende del i et 2 dagers faglig forum med aktuell kunnskapsformidling, temadiskusjoner og meningsutvekslinger

  • Faglig forum
    Årlig arrangeres det ett eller to dagsmøter med faglig og annet bransjenyttig program med høy aktualitet. Her blir du oppdatert på nyhetene innen forskrifter, normer og andre faglige forhold som kan være nyttig for den daglige virksomheten.TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.