Årsmøte 2016, Tavleforeningen, 31. mars - 1. april 2016

Program

Nye krav for CE-merking av elektrisk utstyr gjeldede fra 20. april - Geir Olav Wang, NEMKO AS

Konsekvensen av nytt lavspenningsdirektiv for FEU - Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen

EMC i tavler - Bernt Prestkvern, PQ Tech

Må det en ulykke til? - Odd Sevland, HMS-motivator

Hvordan ser fremtidens marked ut? - Harald Lid, Nelfo

Brannsikring av tekniske rom - Jarl Tonning, NOKAS

Hva betyr UPS installasjonen for Tavlebyggeren - Morten Halten-Eggen, Cowi

NEK 399 - Hans Brandtun, REN 

Comodo SSL