Priser/kostnader

Bedriftsinterne kurs:
Pris per modul (maks 15 personer) er for medlemmer av Tavleforeningen kr. 25.000,- og kr. 30.000,- for ikke medlemmer.

I tillegg kommer kostnader forbundet med kurskompendier på ca. 500,- kroner per stk, samt eventuelt utgifter til overnatting for foreleser. Reisekostnader er inkludert i prisen.

Ønske om Tavleskolen bedriftsinternt meldes på www.tavleforeningen.no

 

Åpne kurs / NETTKURS:
Pris for annonserte åpne kurs med klasseromsundervisning på sentralt kurssted og NETTKURS, vil fremgå av kursoversikten på hjemmesiden og aktuelle kursinvitasjoner.

Comodo SSL