Innhold

Følgende temaer blir belyst i Modul 2:

 • Termiske forhold i tavler
 • Kortslutningsforhold i tavler
 • Lysbuer i tavler
 • Måleranlegg
 • Innvendige skiller i tavler, FORM
 • Karakteristiske data for tavler
 • Merking, verifikasjon og dokumentasjon
 • Innvendig merking, koblingsskjema
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • Rutineverifikasjon
 • Utvidelser og ombygging av eldre tavler
 • Kanalskinnesystemer
 • Plassering av tavler
 • Tavler i særskilte miljøer
 • Tavler i eksplosjonsfarlige områder, Ex

Målsetting:

Etter gjennomført kurs Modul 1 og 2 skal deltakerne ha en god teoretisk kunnskap for fremstilling til fagprøve.

Målgruppe:

Lærlinger med behov for opplæring Vg3 i bedrift samt hjelpearbeidere og montører med behov for teoretisk opplæring eller oppfrisking av kompetanse. Deltakerne må ha kompetanse tilsvarende Tavleskolen Modul 1.
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.