Kaplingsgrad

Spørsmål: Hvilket krav er det til kapslingsgrad (IP) for maskintavler? Gjelder oppgitt kapslingsgrad også mot bunn i gulvtavler?

Last ned svar


 

Svar:
Spørsmål:

Hvilket krav er det til kapslingsgrad (IP) for maskintavler?

Gjelder oppgitt kapslingsgrad også mot bunn i gulvtavler?

Svar:

Maskintavlers kapsling skal beskytte mot berøring av spenningsførende deler og mot ytre miljøpåvirkning som vann, støv ol.

NEK EN 60204 kap. 6 gir krav for beskyttelse mot berøring. For utstyr som er plassert på steder åpent for alle, inkludert barn, skal tetthetsgrad minst lik IP4X eller IPXXD anvendes. Hvor den horisontale overflaten av kapslingen er lett tilgjengelig, skal den horisontale flaten alltid ha kapslingsgrad IP4X eller IPXXD.

Beskyttelse mot miljøforhold (faste legemer, støv, og væsker) er beskrevet i Kap. 11.3. Minimumskravet til kapslingsgrad for maskintavler med koblingsutstyr er IP22 (hvis ikke andre miljøforhold krever høyere beskyttelsesgrad)

Det skal altså fastsettes ved en risikovurdering hvilke kapslingsgrad tavlen skal ha (eventuelt ved bruk av spørreskjema tabell B).

Typiske kapslingsgrader for industri er: IP32, IP 43, IP54. (se MERKNAD 3)

NEK EN 60204 Kap. 11.4 sier følgende om tetthetsgrad mot gulv:

Hvor det er åpning i kapslingen (f.eks. for kabelgjennomføringer), også de som vende mot gulv eller fundament eller mot andre deler av maskinen, skal det være truffet tiltak som opprettholder den kapslingsgraden som er oppgitt for utstyret.

Gjennomføringer for kabel skal lett kunne gjenåpnes. En passende åpning kan lages i bunnen av kapslingen slik at fuktighet som følge av kondens dreneres bort.

Kort konklusjon:

Maskintavler med kontrollutstyr skal etter NEK EN 60204 ha oppgitt kapslingsgrad lik eller høyere enn IP22. Eventuell allmenn adgang eller spesifikke miljøforhold gitt av en risikovurdering, vil være bestemmende for krav og høyere kapslingsgrad som også skal gjelde mot bunn av gulvtavler.

Dato/Sign:

25.03.2015
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL