16.01.2019

Bruk av etasjefordelere

Spørsmål: I hvilke tilfeller og i hvilket omfang skal etasjefordelere etableres i boligbygg?

Last ned svar


Ekom

Spørsmål: Hva er kravet til størrelse på ekom-feltet i etasjefordeling i boligblokker? Skal tavlefabrikant levere ekom-feltet?

Last ned svar


 

Svar:

 

Spørsmål:

Hva er kravet til størrelse på ekom-feltet i etasjefordelingen i boligblokker ?

Skal tavlefabrikant levere ekom-feltet ?

Svar:

Normen NEK 399 spesifiseres ikke minimumskravene til ekom-feltet i etasjefordelingen i boligblokker.

Dette ekom-feltet er altså felles for alle leilighetene i etasjen og kravene må ikke blandes med kravene i ekom-delen for tilknytningskapene i eneboliger og rekkehus

Etasjefordelingen skal imidlertid ha et eget ekom-felt som har plass til

  • Arrangement for internt spredenett i etasjen
  • Terminering for inngående og utgående stamkabel for ekom i bygget.

Her må den enkelte tavlebygger avsette tilstrekkelig plass for et spredenett til de aktuelle leilighetene og termineringer.

Det er nok lite praksis og erfaring for alle parter mht tilretteleggelse for ekomdistribusjon i blokker etter NEK 399, men intensjonen i normen er nok at etasjefordelingen er en utstyrsleveranse komplett fra en tavlefabrikant. I samarbeid med installatøren bør man altså forsøke å klarlegge det aktuelle plassbehovet. Hvis slike opplysninger mangler totalt, kan det være en løsning å spesifisere dette i tilbudet og ta med et forbehold om evt. endring av størrelsen i ekom-delen.

Svaret blir derfor at tavlefabrikanter skal ta med ekom-feltet når etasjefordelinger tilbys.

Dette gjelder forøvrig også hovedfordelingen i bygget.

Utfyllende henvisninger:

4.3.3.3 Etablering av etasjefordeling –krav til arrangement og innhold Fordeling i hver etasje skal bestå av minst tre felt:

  • Felt for elnett
  • Felt for elmålere
  • Felt for ekom

4.3.2.1 Etablering av hovedfordeling – krav til arrangement og innhold Hovedfordelingen skal bestå av minst tre felt:

  • Felt for tilknytning av elnett
  • Felt for plassering av elmåler for fellesanlegg og øvrig arr
  • Arrangement for fellesanlegg
  • Felt for tilknytning av ekom

Hovedprinsipp og innhold i etasjefordeling spesifiseres i Tabell 3 og hovedprinsipp for og innhold i hovedfordeling spesifiseres i Tabell 2 i NEK399.

Sign:

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL