FAQ

Tavleforeningens fagpanel tilbyr «svar-tjeneste» for dine faglige spørsmål eller uklarheter knyttet til prosjektering, utførelse og dokumentasjon av tavler.

Som et ledd i å styrke servicegraden for våre medlemmer, samarbeidende bransjeorganisasjoner, tilsynsmyndigheter og andre med interesser innen tavlefag, tilbyr nå tavleforeningen å organisere en effektiv svar-tjeneste for tavlerelaterte fagspørsmål.

Vi har delt tjenesten inn i følgende hovedtemaer:

For å se svar på tidligere stilte spørsmål kan du velge tema i menyen eller bruke linkene over.

STILL DITT SPØRSMÅL 

Fagpanelet har følgende medlemmer:

  • Hans-Petter Nybakk, Faglig leder, Tavleforeningen
  • Jørgen Almelid, Elpa AS
  • Per Kristian Berge, EFA Elektro AS
  • Torgeir Andersen, Schneider Electric Norway AS
  • Jørgen H. Walther, COWI
  • Ingvar Birkeli, Rambøll
  • Arve Jonassen, Pensjonert sjefsingeniør

Svarene vil være å betrakte som tavleforeningens formelle tolkning, skal avspeile krav gitt i forskrift og norm og skal være representative for en gjeldende praksis i tavlebransjen i Norge.

Comodo SSL