Kravspesifikasjon

Tavleforeningen har nå oppdatert Kravspesifikasjons for elektrotavler i henhold til NEK 439:2013. 

Kravspesifikasjon for elektrotavler - lang utgave

Kravspesifikasjon for elektrotavler - kort utgave

Skrivbar pdf versjon - Kravspesifikasjon for elektrotavler - lang utgave

Skrivbar pdf versjon - Kravspesifikasjon for elektrotavler - kort utgave

Kravspesifikasjonsskjemaet finnes også som elektronisk skjema, og er tilgjengelig for medlemmer av Tavleforeningen på lukket område

Comodo SSL