Medlemsfordeler i Tavleforeningen

Medlemskap i Tavleforeningen skal lønne seg. Som medlem blir du en aktiv del av tavlebransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.  

For å tilfredsstille strategi og medlemmers ønsker, tilbyr Tavleforeningen er rekke medlemsfordeler/ytelser. Tilbudet er løpende behovsrettet og skal være nyttige produkter som gir medlemskapet innhold.


JURIDISK BISTAND

JURIDISK BISTAND
En virksomhet vil alltid møte utfordringer hvor kunnskap om lovverk og forretningspraksis er nødvendig. Kanskje trenger du hjelp til vurdering av kontrakter eller leveringsbetingelser?

MEDLEMSLOGO SOM KVALITETSMERKE

MEDLEMSLOGO SOM KVALITETSMERKE
Medlemmer kan, og oppfordres til, å bruke foreningens logo for å profilere sin tilhørighet i bransjeorganisasjonen.
Vår logo er et symbol for kvalitet og dokumentert fagkunnskap og bidrar til å styrke tavlebransjens identitet.

Møteplass

Møteplass
Tavleforeningen har blitt en viktig og nyttig møteplass for faglig oppdatering og nettverksbygging.

Rådgivning

Rådgivning
Tavleforeningen er din nærmeste instans for råd og veiledning av bransjefaglig karakter.

VERKTØYKASSE

VERKTØYKASSE
Nyttige og praktiske verktøy forenkler hverdagen og Tavleforeningen tilbyr noen verktøy som har allmenn interesse i tavlebransjen.

Kurs

Kurs
Tavleforeningen tilbyr et behovsorientert kursprogram til reduserte priser for medlemmer.
Supplerende fagkurs blir annonser på nettsiden og pr. e-post.

MIN SIDE

MIN SIDE
Tavleforeningens sin Min side funksjonalitet gjør at du enkelt kan administrere ditt medlemskap, samtidig som du eksklusivt får tilgang til informasjon

NYHETSBREV «Tavleinfo»

NYHETSBREV «Tavleinfo»
Som medlem får du tilsendt foreningens informasjonsorgan «Tavleinfo». Her blir du oppdatert på faglige nyheter og andre aktuelle trender og forhold som vurderes som viktig og nyttig for vår bransje

TAVLESKOLEN

TAVLESKOLEN
Montører, hjelpearbeidere og lærlinger har behov for teoretisk opplæring. Det er tavlevirksomhetens ansvar å sørge for nødvendig opplæring av tavlemontører i jobb eller under utdanning .
Tavleskolen er spesialtilpasset modulbasert kursopplegg for dette formålet, basert på læreboken «Tavlemontøren VG3».
Comodo SSL