Verifikasjon av jordkontinuitet

Spørsmål: Er måling av jordkontinuitet en obligatorisk del av rutineverifikasjonen for enhver tavle?

Last ned svar

Dobbelt isolert / kl.II leder i tavler

Spørsmål: I hvilke tilfeller kreves dobbeltisolert/kl.II leder i tavler foran første jordfeilvern i IT-nett ( f.eks. målesløyfen) , og hvordan kan kl.II forlegning oppnås i tavler?

Last ned svar

RDF (Rated Diversity Factor)

Spørsmål: Hva er RDF (Rated Deversity Factor)?

Last ned svar

Byggeplasstavler

Spørsmål: Kan byggeplasstavler som samsvarer med NEK 439-4 betjenes av ikke sakkyndig personell?

Last ned svar

Verifikasjon av EMC-forhold i tavler

Spørsmål: Inneholder NEK 439 spesifikasjoner for EMC ( Elektromakanisk kompatibilitet ) ?

Last ned svar

Temperaturberegninger (dokumentasjon)

Spørsmål: Krever tavlenormen NEK 439 at beregning av temperaturstigning skal inkluderes i dokumentasjon som følger tavleleveransen til kunde?

Last ned svar

Dimensjonering av kretser i tavler

Spørsmål: Hvordan skal komponenter og ledere i tavler med en gitt merkestrøm InA dimensjoneres for at man kan benytte beregning som metode for verifikasjon av temperaturstigning?

Last ned svar

Backup beskyttelse

Spørsmål: Hvordan anordner man backupbeskyttelse på tilførselsiden av et vern som har bryteevne mindre enn Ikmaks på innbyggingsstedet og hvordan dokumenteres dette?

Last ned svar

Merking av tavler

Spørsmål: Hvilke krav stilles til merking av tavler med skilt?

Last ned svar - Merking av tavler
Last ned svar - Eksempler på merking

Informasjon om tavlen

Spørsmål: Hvilke informasjon om tavlen skal fremgå av teknisk dokumentasjon?

Last ned svar - Informasjon om tavler
Last ned svar - Eksempler på informasjon

Plass foran Tavler

Spørsmål: Hva sier Tavlenormen om minstekrav til plass foran tavler i driftsrom?

Last ned svar

Overspenningskategori

Spørsmål: Hvilken overspenningskategori gjelder for fordelingstavler?

Last ned svar

Dielektriske egenskaper / spenningsprøve

Spørsmål: Hvordan skal prøvespenning iht NEK 439 Tabell 8 påtrykkes ved design- og rutineverifikasjon?

Last ned svar

Designverifikasjon - tavlens kortslutningsholdfasthet

Spørsmål: Hvordan kan designverifikasjon av tavlens kortslutningsholdfasthet gjennomføres?

Last ned svar

Kortslutningssikker forlegning

Spørsmål: Kan det benyttes flertrådete ledere med maksimal driftstemperatur 90°C for å oppnå kravet til kortslutningssikker forlegning i samsvar med NEK 439-1 Kap.8.6.4 og Tabell 4?

Last ned svar

RDF (Rated Diversity Factor)

Spørsmål: Hva er RDF (Rated Deversity Factor)?

Still ditt spørsmål

 

TILBAKE TIL FAQ
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.