Tavleskolen på nett - enkleste veien til fagopplæring - Nytt opplæringstilbud for lærlinger og tavlemontører

Ny bok og Tavleskolen på nett - Modul 1 avholdes 5. og 12. november 2020

Tavleskolen på nett - enkleste veien til fagopplæring - Nytt opplæringstilbud for lærlinger og tavlemontører
Tavlefaget
For tavlemontørfaget foreligger både en læreplan - Vg3, og en yrkesbeskrivelse, som begge definerer tavlebransjens kompetansekrav. Lærebedrifter har ansvar for at lærlinger får tilstrekkelig praktisk og teoretisk opplæring under læretiden, og alle tavlevirksomheter har alltid et generelt ansvar for løpende oppgradering og oppfriskning av kompetansen i montørstaben.
Tavleforeningen har i samarbeid med Elforlaget utviklet «Tavlemontøren», en lærebok for tavlemontørfaget - Vg3. Læreboken definerer nå tavlemontørfagets innhold, omfang og fordypning og gir mulighet for ensartet utdanning for alle som skal ta fagbrev eller etterutdanning.  
 «Tavlemontøren» er en lærebok hovedsakelig beregnet for Vg3 - opplæring i bedrift eller i skole. I tillegg til å være en lærebok for tavlemontører under utdanning, er læreboka godt egnet for praksiskandidater som vil ta fagprøven som privatist etter minimum fem års praksis. Boka anbefales også for kompetanseutvikling og oppfrisking av kunnskap for etablerte tavlemontører eller hjelpearbeidere med lang praksis innen tavleproduksjon. 
Elektrofagarbeidere i industri, automasjon og maskinbygging, vil også ha godt utbytte av den nyutviklede læreboka for å tilegne seg spesialisert tavlerelatert spisskompetanse. 
 
Nye Tavleskolen på nett
Nye Tavleskolen er et nytt og revidert opplæringsprogram for lærlinger og tavlemontører.
Kurset er basert på læreboka «Tavlemontøren» som har innhold og omfang i samsvar med kompetansebeskrivelse og læreplan for tavlemontøryrket. 
 
Tavleskolen2020 1
Gjennom de siste månedene har også Tavleforeningen kunnet trekke nyttig erfaring ved gjennomføring av deler av kurstilbudet digitalt på nett. For at montøropplæring også skal være enkel, rasjonell og kostnadseffektiv både for kursdeltaker og lærebedrift, tilbyr vi nå Tavleskolen Modul 1 og 2 som nettkurs. Terskelen for deltakelse har blitt lavere for alle parter, og vi ser frem til at tavlebransjen vil benytte det nye  utdanningstilbudet.
Følg med på Tavleforeningens kursoversikt, www.tavleforeningen.no, for annonsering og mer informasjon. Første anledning er Modul 1 som avholdes 5. og 12.november 2020. Les mer og meld deg på her
 
Om kurset
Tavleskolen Modul 1 og 2 er et opplæringsprogram over til sammen fire dager, som inneholder informasjon om tavlemontøryrket, tavlemarkedet og tavleprodusentenes rolle, i tillegg til aktuelle faglige, praktiske og teoretiske temaer som er viktige for utdanning av tavlemontøren som selvstendig elektrofagarbeider. Siden tavlefaget er et regelstyrt elektrofag, har kurset et sterkt fokus på forskrifter og normer som til enhver tid skal ligge til grunn i tavlemontørens daglige arbeid og for tavler som produseres, repareres eller vedlikeholdes. 
 
Kursets innhold
Tavleskolen bygger på læreboka «Tavlemontøren» som har innhold og omfang i samsvar med kompetansebeskrivelse og spesifikasjon av kunnskap og ferdigheter for en selvstendig tavlemontør. Kurset bidrar også til å gi tavlemontøren nødvendig helhetsforståelse samt kjennskap til, og forståelse for, tilstøtende fagområder innen elektroinstallasjon og automasjon.
 
Målgruppe for kurset
Tavleskolen er et opplæringstilbud som hovedsakelig er beregnet for Vg3-opplæring i bedrift eller i skole. Kursene er i tillegg godt egnet for praksiskandidater som vil ta fagprøven som privatist etter minimum fem års praksis. Tavleskolen anbefales også til kompetanseutvikling og oppfrisking av kunnskap for etablerte tavlemontører eller hjelpearbeidere med praksis innen tavleproduksjon. 
Comodo SSL