VERKTØYKASSE

Praktiske daglige verktøy er en prioritert oppgave for Tavleforeningen. Vi ser behovene, lytter til ønskene og utvikler bransjenyttige verktøy for tavlebyggere, installatører, konsulenter, tilsynspersonell og byggeiere.

 

Kravspesifikasjon
Skjema for kravspesifikasjon av tavler er utarbeidet i to versjoner
Kort utgave for små, mellomstore og enkle tavler for fordeling og styring i bolig- og næringsbygg
Lang utgave for større og mer kompliserte tavler for industri, sykehus, flyplasser ol
Skjemaene fungerer som sjekklister for hvilke krav og løsninger som må avklares med kunde.
Benytt skjemaene for å kommunisere hvilke brukerkrav det skal tas hensyn til og detaljløsningene i den tavlen du prosjekterer og tilbyr.

Last ned skjemaene

Tavlesjekken
Vedlikehold over tid er ofte forsømt i norske tavleanlegg. I tillegg blir tavler bygget om og utvidet ukritisk og uten at kvalifiserte vurderinger gjøres i forkant. Regelverket gir svært få føringer for hvordan man skal forholde seg ved utvidelser og ombygging av eldre tavler. DSB har imidlertid gitt noen retningsgivende føringer for vedlikehold, utvidelser og ombygging av elektriske installasjoner generelt. I tillegg har er det gitt en bestemmelse i NEK 400-8-810 om at det ved utvidelser og ombygging av tavler skal gjennomføres en dokumentert risikovurdering.
«Tavlesjekken» er en sjekkliste for faglig gjennomgang av eldre tavler og vil fungere utmerket som en dokumentert risikovurdering.
Som medlem får du også tilgang til Håndbok for bruk av sjekklisten.

Les mer og last ned 

6-punkts dokumentasjonsmal
Tilsynet (DLE), installatører rådgivere og byggherrer er ofte usikker på hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal være tilgjengelig i tavler og følge leveransen. Det er i utgangspunktet FEU og NEK439 som inneholder minimumskravene til dokumentasjon og Tavleforeningen har samlet disse kravene i en «6-punkt dokumentasjonsmal»
 • KRAVSPESIFIKASJON
  a) Liten for mindre enkle tavler
  b) Stor for større komplekse tavler
 • SKILTMAL
  Opplysninger på skilt iht NEK 439 og NEK 400-8-810
 • DATABLAD
  Relevante karakteristiske opplysninger om tavla iht
  NEK 439
 • KURSFORTEGNELSE
  Oversikt over utgående kretser iht NEK 439
 • SAMSVARSERKLÆRING
  Ref. FEU
 • RUINETEST
  Skjema for obligatorisk sluttkontroll iht NEK 439

Skjemaene er tilgjengelig for medlemmer elektronisk for bruk på PC, nettbrett eller smarttelefon

Les mer 

Tavlehåndbok
Som ny medlem får du tilsendt et eksemplar av Tavlehåndboka. Øvrige eksemplarer leveres til redusert pris for medlemmer. Tavlehåndboka er et nyttig daglig hjelpemiddel for saksbehandlere og tavlemontører og bør være et personlig verktøy for alle.

Les mer og bestill 

 

Comodo SSL