Modul 3 Prosjektering

Tavleskolen Modul 3 er delt i 2 separate kurs:

 • Modul 3A Tavlekonstruktørens plikter og oppgaver, 2 dager 
 • Modul 3B Prosjektering av eltavler, 3 dager

Tavleskolen Modul 3 retter seg mot faglig ansvarlige, planleggere og prosjekterende
og skal gi tilstrekkelig opplæring for arbeidsoppgaver og ansvar som til daglig kreves
i jobben som konstruktør, saksbehandler eller prosjektledere hos tavleprodusenter.

Kursene krever grunnleggende elektrokompetanse på nivå med Tavleskolen Modul 1 og 2 (Grunnkurs og fagkurs for tavlemontører)

Kursene annonseres og holdes som åpent kurs for deltakere fra forskjellige bedrifter
på linje med Tavleforeningens øvrige fagkurs.

 

Modul 3A - Tavlekontruktørens plikter og oppgaver
Målet med modul 3A er å gi målgruppen opplæring og kjennskap til tavlekonstruktørens administrative oppgaver, Tavlenormens grunnleggende krav og andre viktige og relevante tekniske forhold.

INNHOLD

 • Forskriftsuniverset
 • Tavlekonstruktørens administrative oppgaver
 • NEK 439 - Krav, dimensjonering, verifikasjon
 • Gjennomgang av viktige relevante tekniske forhold

MÅLGRUPPE
Kurset retter seg hovedsakelig mot elektrofagfolk med ansvar for prosjektering
av tavler som:

 • Prosjekterende saksbehandlere hos tavlefabrikanter
 • Saksbehandlere med ansvar for kalkulasjon og tilbudsutarbeidelse
 • Prosjekterende elektrofagfolk i industribedrifter
 • Prosjekterende hos el-entreprenører med ansvar for tavleprosjektering
 • Tavlemontører med bas-funksjon
 • Konsulenter med ansvar for prosjektering av tavler


Modul 3B - Prosjektering av eltavler
Målet med Modul 3B er å gi målgruppen opplæring i tavlekonstruktørens faglige oppgaver innen tavleprosjektering, som oppbygging av tavlen, dimensjonering, valg av vern, verifikasjon og dokumentasjon i samsvar med NEK 439 og NEK 400

INNHOLD

 • Gjennomgang av en praktisk case fra prosjektering til sluttkontroll og dokumentasjon
 • Gruppeoppgave - fra tilbud til FAT

MÅLGRUPPE
Kurset retter seg hovedsakelig mot elektrofagfolk med ansvar for prosjektering
av tavler som:

 • Prosjekterende saksbehandlere hos tavlefabrikanter
 • Saksbehandlere med ansvar for kalkulasjon og tilbudsutarbeidelse
 • Prosjekterende elektrofagfolk i industribedrifter
 • Prosjekterende hos el-entreprenører med ansvar for tavleprosjektering
 • Tavlemontører med bas-funksjon
 • Konsulenter med ansvar for prosjektering av tavler.

 

Comodo SSL