Modul 2 Fagkurs

Innhold 

Følgende temaer blir belyst:

  • Forskrifter og normer
  • Elektroteknikk
  • Oppbygging av tavlen   
  • Valg, dimensjonering og innstilling av vern         
  • Motorstartere
  • Styring og feilsøking
  • Sluttkontroll og dokumentasjon
  • Fagprøven 

Målsetting:
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en god teoretisk kunnskap for fremstilling til fagprøve.

Målgruppe:
For montører som innehar kompetanse tilsvarende modul 1. Kurset er godt egnet for kandidater som ønsker å avlegge fagprøven som tavlemontør.

 

 

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker