Modul 1 Grunnkurs

Innhold 
Følgende temaer blir belyst:

  • Direktiver / Forskrifter / Normer
  • Elektrotavler
  • Elektriske størrelser og nettsystemer   
  • Komponenter   
  • Skjemateknikk 
  • Oppbygging av tavler    
  • Koblingsteknikk
  • Merking / Prøving / Dokumentasjon

Målsetting: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha god teoretisk basiskunnskap for videre praktisk opplæring i bedrift.

Målgruppe:
For de nyansatte / lærling/ hjelpearbeidere….., prinsipielt en person uten kompetanse innen tavleproduksjon som skal kunne montere tavler etter anvisning.Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker