Tavleskolen

Tavleskolen er et modulbasert opplæringstilbud for våre medlemmer. Tavleskolen er fleksibelt lagt opp med hensyn til både tid og sted. Modulene 1 og 2 for montører gjennomføres hovedsakelig som bedriftsintern opplæring lokalt. Modul 3 er opplæring for saksbehandlere og arrangeres som åpent kurs sentralt

Gjennom Tavleskolen ønsker vi å bidra til økt kunnskap og forståelse for tavlemontørfaget gjennom kvalifiserte fagarbeidere.
For bedriftsinterne kurs er det beregnet et antall oppad til 15 personer per kurs, men det vil være mulig for flere bedrifter å gå sammen for et optimalt antall deltakere og en gunstig økonomisk løsning.

Modul 1 Grunnkurs
Grunnleggende opplæring for lærlinger og hjelpearbeidere

Modul 2 Fagkurs
Videregående fagkurs for lærlinger, hjelpearbeidere og øvrige montører med behov for teoretisk opplæring for tavlemontør.
Kurset krever grunnleggende kompetanse på nivå med Tavleskolen Modul 1.

Modul 3 Prosjektering
Kurset skal gi tilstrekkelig opplæring for arbeidsoppgaver og ansvar som til daglig kreves i jobben som prosjekterende saksbehandler for små eller store tavleprosjekter.
Kurset krever grunnleggende elektrokompetanse på nivå med Tavleskolen Modul 1 og 2.
Kurset tilbys som åpent kurs (ikke bedriftsinternt kurs). Går som to separate kurs, modul 3A og modul 3B.

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker